top of page

SAMR model - nutné kroky k promyšlené integraci ICT do výuky

O co ve zkratce jde:


Název SAMR model je složen ze 4 slov.

 

SUBSTITUTION (NAHRAZENÍ)
AUGUMENTATION (ROZŠÍŘENÍ)
MODIFICATION (ZMĚNA)
REDEFINITION (ÚPLNÁ ZMĚNA)

 

Jde o to, jakým způsobem můžeme promyšleně zařadit ICT do výuky.

 

V 1. fázi (S) ICT pouze nahrazuje standardní metody učení (knihu, papír a tužku, ...). Nejsou v tom žádné další cíle. Místo psaní do sešitu píší třeba do tabletu, notebooku. Místo čtení klasické knihy čtu digitální knihu, ...

 

V 2. fázi (A) se již využívá možností, které dané zařízení umožňuje a nabízí.  Do digitální knihy je možno přidat video, odkazy, interaktivní test apod.

 

3. fáze (M) už se zaměřuje na jiné cíle výuky, které můžeme právě díky ICT technologiím naplňovat. Žáci si vytváří vlastní učební materiály, protože si informace umí sami vyhledat a zpracovat apod.

 

Ve 4. fázi (R) již naplno využíváme možnosti ICT, díky kterým se můžeme zaměřit na úplně nové cíle. Nejen, že si děti vytváří své učební materiály, ale mohou si je sdílet, přistupovat k nim kdykoli a odkudkoli - 24/7.

 

Uvedu jeden konkrétní příklad, kdy jsme dnes s třetí třídou reflektovali 1. pololetí.

 

  • pustil jsem dětem videa, kde jsou zachyceny důležité momenty prvního pololetí

  • děti při tom popisovaly, jaké pocity z toho mají, co se učily a naučily

  • vytvářely jednoduchý přehled učiva (v aplikaci Quickoffice - je propojena s Google Diskem), který by měly zvládat

  • pomáhaly si učebnicemi, třídními webovými stránkami

  • prezentaci mi děti nasdílely na google Disk

  • z nasdílených informací jsem vytvořil jednu jedinou prezentaci

  • vložil jsem ji na třídní webové stránky

  • doplnil odkazy na učivo, které by jim mohlo dělat problémy


FINÁLNÍ PODOBA NAŠÍ PRÁCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná webová stránka

 

Technologie (kterou ovšem využíváme již delší dobu a bezpečně ji ovládáme) nám najednou umožnila vytvořit materiál, který je dostupný dětem kdykoli a odkudkoli, doplněný o odkazy na dané učivo, které by měly zvládat.

bottom of page